18.11.13

Greetings from International Week in Copenhagen!


International Staff Training Week 2013 in Copenhagen at Metropolitan University College from 11th to 15th of November 2013


Senior Lecturer and International Coordinator from School of Health Care Gitte Taulo is giving presentation about Tampere University of Applied Sciences. There were over 70 participants during the week.During the week the Tivoli opened Christmas season with lights. Gitte standing in front of the Christmas market at the Tivoli.


Text: Gitte Taulo, Senior Lecturer

17.10.13

Lääkehoidon foorumissa keskusteltiin osaamisesta ja turvallisuudesta


Lääkehoidon foorumi järjestettiin TAMKin Kuntokatu 3:n auditoriossa 4.10.2013.

Foorumin toteuttivat hoitotyön opettajat Taru Lehtimäki, Riitta Nikkola sekä Sanna Paloposki. Sosiaali- ja terveysalan aikuispuolen hoitotyön koulutusohjelman ja matkailun koulutusohjelman oppilaat olivat apuna järjestämässä päivää. Foorumin aiheena oli lääkehoidon osaaminen ja turvallisuus.

Foorumin on vuosittain järjestänyt eri ammattikorkeakoulujen LOKKA-ryhmä, joka on lääkehoidon opettamisen kansallinen kehittämisen asiantuntijaryhmä. Ryhmä pyrkii yhtenäistämään ja kehittämään lääkehoidon opetusta Suomen ammattikorkeakouluissa. LOKKA-ryhmään kuuluu jokaisesta ammattikorkeakoulusta lääkehoidon opettajia, yhteensä noin 50 opettajaa. 

Lääkehoidon foorumeissa on asiantuntijoita kertomassa ja keskustelemassa lääkehoidon osaamisesta ja sen kehittämisestä. Tänä vuonna oli TAMKin LOKKA-ryhmäläisten vuoro järjestää foorumi. Foorumiin osallistui noin 80 lääkehoidon kehittämisestä kiinnostunutta alan ammattilaista. Osallistujia oli oppilaitosten lisäksi terveydenhuollon palveluja tuottavista yrityksistä.

Foorumin polttavia puheenaiheita olivat lääkehoidon osaaminen ja turvallisuus sekä lääkehoidon laadunvarmistus. Ohjelmassa oli monta mielenkiintoista puhujaa lääkehoidon eri osa-alueista niin opiskelijoiden, opettajien kuin lääkeyhtiön näkökulmasta ja keskustelu oli vilkasta esitysten jälkeen.

Luentojen välissä osallistujilla oli loistava mahdollisuus tutustua foorumin näytteilleasettajiin, jotka olimme iloksemme saaneet. Mukana olivat Health-Tech, Lääketietokeskus, Orion, Pharmaservice sekä SanomaPro. He tarjosivat pieniä visailuja, näytepaketteja sekä tietysti tietoa toiminnastaan ja tuotteistaan.


Osallistujien taukojumpasta piti huolen fysioterapiaopiskelija Juulia Kalliolahti Macarenan tahtiin.

Pitkä päivä vaatii kunnon eväät, osallistujille aamukahvit tarjosi SanomaPro, maistuvan lounaan meidän oma Ravintola Puolikuu ja iltapäiväkahvit Novartis.

Teksti: Mari Kangas ja Riitta Nikkola
Kuvat: Mari Kangas

24.9.13

Ensihoitajaopiskelijapäivät 2013: ensihoitajia tarvitaan yhä enemmän synnytyksissä


Tehy lahjoitti opiskelijoille aurinkolasit, jotta tulevaisuus ei niin häikäise.

Uunituoreita kansalaisia, lääkärihelikopteri ja räjähdystulipalo keskellä kaupunkia – vauhtia ja vaarallisia tilanteita tarjoiltiin ensihoidon opiskelijoille. Valtakunnalliset ensihoitajaopiskelijapäivät antoivat kuulijoilleen värikkään läpileikkauksen ensihoidon hoitamisen monipuolisuudesta.

Ympäri Suomea kahden päivän ajaksi Kuntokatu 3 auditorioon oli kokoontunut yli 200 ensihoidon opiskelijaa kahdeksasta ammattikorkeakoulusta. Päivien järjestelyistä alkusenteiltä loppumetreille vastasi TAMKin ensihoidon opiskelijoista muodostunut toimikunta. Luennoitsijoina olivat pirkanmaalaiset ensihoidon ammattilaiset ja kouluttajat.


Ensimmäisenä päivänä opiskelijat saivat tiiviit tietopaketit synnytyksen hoitamisesta sairaalan ulkopuolella, lapsipotilaan erityispiirteistä ja ensihoitajan toimesta lääkärihelikopterissa. Vuosittain useita kymmeniä uusia kansalaisia kokee päivän valon sairaalan ulkopuolella. Mahdollisuus päästä osalliseksi ensihoidon synnytykseen on huomattavasti suurempi nykyisin kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Helikopterissa työskentelevän ensihoitajan työvuoron aikana tehtävien määrä on vaihdellut kolmesta 16:een. Helikopterissa työskentelevän ensihoitajan työpaikkakoulutukseen kuuluvat myös helikopterin lennättämiseen liittyvät perustiedot. Ensihoitaja-lentoavustajalla on tärkeä tehtävä mm. helikopterin nousujen ja laskujen aikana.

Toisena päivänä katseltiin hieman taaksepäin ja ensihoidon opiskelijat saivat terveisiä ensihoidon kentältä, niin palautteiden kuin kokemusten muodossa meiltä ja muualta. Eniten valituksia tulee ensihoidon hoitotyössä kuljettamatta jättämisen perusteluista ja potilaan ohjeistuksista. Kenttäpalautteen jälkeen ensihoidon opiskelijat saivat konkreettisia ohjeita, miten tulee toimia, jos epäilee kohteessa olevan kyse lapsen kaltoinkohtelusta. Ensihoitajaopiskelijapäivien toimikunta
Tunnelman tiiviyttä lisäsi viimeinen luento, jossa lääkintäesimies kertoi ensihoidon johtamisen mahdollisuuksista ja haasteista vuonna 2010 olleessa Hämeenkadun Lovehotellin tulipalossa. Kaiken tiedon paljouden ja tekniikan keskellä ensihoidon opiskelijoiden toivottiin säilyttävän inhimillisyytensä, uteliaisuutensa ja nöyryytensä jatkuvaan oppimiseen. Kotimatkaevääksi aktiivinen opiskelijaryhmä sai edesmenneen näyttelijän Michael Conradin sanat ”Let´s be careful out there”.

Yritysyhteistyöstä sponsorikiitokset menevät Tammed Oy:lle, Tehylle, Ensihoitoalan liitolle, Respecta Oy:lle, Profile Oy:lle, Scandic Oy:lle, Tamkolle ja PIRATElle.

Ensihoitajaopiskelijapäivät pidettiin TAMKissa 12. - 13.9.2013.

Teksti: TAMKin ensihoitajaopiskelijapäivien toimikunta
Valokuvat: Tiia Heino, ensihoidon opiskelija

 

13.6.13

TAMK Virtuaalisairaala

Tampereen ammattikorkeakoulun Virtuaalisairaala on uudenlainen oppimisympäristö hoitoalan opiskelijoille. Hankkeen tarkoituksena on opettaa MRSA:n, Tubi:n ja Clostridium difficile:n hoitaminen virtuaalisen pelin avulla. Virtuaalisairaalan toteuttamisen on työstänyt JJ-NET GROUP, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä TAMK:in terveyspalvelujen henkilökunnan kanssa ja kehittänyt ympäristöä palautteen perusteella. Myös muutamat opiskelijat ovat jo testanneet peliä ja antaneet omat mielipiteensä. Pelin rakenne koostuu pääasiassa kuvista ja kysymyksistä. Pelaaja saa eteensä eri hoitotyön vaiheisiin liittyviä kysymyksiä ja kuvia, minkä jälkeen hän valitsee oikean vaihtoehdon. Mikäli vaihtoehto on väärä, pelaaja ei pääse etenemään. Peli laskee myös pisteitä, joita seuraamalla voi tarkkailla omaa edistymistään.

Virtuaalisairaalan aloitusohje
Kaiken kaikkiaan peli on uusi, mielenkiintoinen sekä vaihtoehtoinen tapa opettaa hoitotyötä. Peli on vielä vimeistelyvaiheessa ja ilmeisesti käytössä seuraavan lukuvuoden alussa. Pelissä olisi myös potentiaalia laajentua pidemmäksi ja monipuiolisemmaksi, mikäli se vain herättää suosiota käyttäjien keskuudessa.

Kuva pelistä

12.6.13

Varpu Lipponen palkittiin Gerontologia 2013 -päivillä

Societas Gerontologica Fennica ry on myöntänyt Gerontologia 2013 -päivien (5.-7.6.2013) parhaasta palliatiivisen hoidon tutkimuksesta palkinnon TAMKin yliopettajalle Varpu Lipposelle.
Palkinto myönnettiin tutkimuksesta "Hengellisyys saattohoidossa omahoitajien kokemana".
Lämpimät onnittelut!

4.6.13

International Study Week on Cultural Diversity on Nursing and Family Nursing 20.5-24.5.2013Every spring you can find active and international school of Health Care in Tampere University of Applied Sciences!
The School of Health Care of TAMK organized international study week in 20.5.2013-24.5.2013. The week included lectures and presentations from teachers, students and staff members, who are working in the field of health care and internationalization. Our international guests also made a study visits to a multicultural station Sofia, Tampere University Hospital and the new patient hotel Nordic Care.
Themes of the week were family nursing and cultural diversity on nursing. Guests came from Spain, Kenya, Uganda, Slovenia and UK. Also all exchange students from Italy and Scotland.
There was also free time activity during the week. Teachers went to dinner cruise by boat seeing beautiful Pyhäjärvi lake. The weather was favoring this week with sun.
Hopefully weather is favoring the international study week next year also, which is taking place earlier in spring, in April: 22.4.2014-25.4.2014. Anyway you are warmly welcome to visit us!


Administrator Barry Harry from International Health Sciences University in Uganda gave a presentation about e-Learning.


 

Teachers´ dinner at Pyhäjärvi lake 

Dr. Agatha Christine Onyango from Maseno University in Kenya
 gave a presentation about Kenya Learning possibilities.
 In the picture Agatha Christine gave presents to 
TAMK and nursing students.Professor Rosebella Ogutu Onyango Maseno
 University in Kenya talked about
 Public Health in Kenya.


 

From UK Northhumbria University Senior Lectures
 Janice Macknight and Debra Morgan
 were talking about caring in the socially
 and culturally diverse community and gave us examples
 from North East England


 

Teachers had their own meeting. 
This year`s topic was student
 and patient security in hospital.