21.5.14

Hoitotyön kansainvälinen viikko 2014

Tampereen ammattikorkeakoululla järjestettiin hoitotyön kansainvälinen viikko 22.- 25.4.2014. Kansainvälinen viikko lähti käyntiin Kuntokatu 4:n Solina-salissa vieraiden mielenkiintoisilla esityksillä itsestään ja koulustaan. Kansainväliselle viikolle osallistui vieraita yhdeksästä eri maasta; Saksa, Englanti, Itävalta, Espanja, Viro, Italia, Liettua, Uganda ja Turkki. Lounaan jälkeen päivä jatkui Suomen kielen alkeiden opettelulla ja lisäksi vieraille esiteltiin TAMKin toimispistettä.

Eturivi vasemmalta: Núria Obradors Rial ja Melitta Horak.
Toinen rivi vasemmalta: Ester Colillas, Val Douglas, Päivi Hautaviita, Barbara Städtler-Mach, Feride YİĞİT.
Kolmas rivi vasemmalta: Carol Wilson, Riikkaelina Susipolku, Elif Dönmez Temucin, Ulla-maija Takkunen, Sanna Laiho, Florence Okecho.
Takarivi vasemmalta: Davide Prette, Katariina Kunnas, Gitte Taulo.
Keskiviikkopäivä alkoi sosiaali- ja terveysalan kansainvälisillä luennoilla, joiden aiheina esimerkiksi Health care system - the Ugandan experience. Iltapäivällä kiehtovat luennot jatkuivat. Päivä huipentui rentouttavaan kävelyyn Kaupin metsässä ja maukkaseen illalliseen Astorissa. 

Health care system - the Ugandan experience -luento, Florence Okecho, Health Science University, Uganda
Illallinen Astorissa
Torstai-iltapäivällä vaihto-opiskelijat saivat puheenvuoron ja kertoivat Tampereesta ulkomaalaisen näkökulmasta. Kansainvälinen viikko huipentui rauhoittavaan Suomalaiseen saunailtaan. 

Kuvat: Davide Prette, Päivi Hautaviita & Gitte Taulo
Teksti: Hannu Kouhia & Saara Pohjola

7.5.14

Akuuttihoitopäivät pidettiin Tampereella 25 - 26.4.2014

 

 Teksti ja kuvat: Heimo Outinen, päätoiminen tuntiopettaja

Tampereen valtakunnalliset akuuttihoitopäivät järjestettiin Tays Ensihoitokeskuksen ja TAMK:n yhteistyönä. Akuuttihoitopäivien teemana oli vauvasta vaariin ja tapahtumapaikkana oli hotelli Rosendahl.

Tays Ensihoitokeskus toimi päävastuullisena tapahtuman järjestäjänä. TAMK:n vastuulla oli tapahtuman konkreettiset käytännön järjestelyt sekä viestintä. Tapahtuman facebook sivustoja ylläpidettiin ensihoitaja opiskelijoiden toimesta, mutta TAMK viestinnän koulutusohjelma toteutti nettisivujen rakentamisen. Työvoima tapahtuman konkreettisiin järjestelyihin ja tarvittavien välineiden hankintaan koostui TAMK:n terveyspalvelujen opettajista ja ensihoidon opiskelijoista. kokonaisuudessaan TAMK:sta osallistui järjestelyihin noin 30 henkilöä.    

Avauspäivän aamupäivällä käsiteltiin ensihoidon historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Iltapäivällä syvennyttiin ikääntyneiden potilaiden akuuttihoitoon liittyviin ajankohtaisiin asioihin. Iltapäivän luentojen aiheina oli, iäkäs sepelvaltimotautipotilas, vanhusten elvytykset, mikä syynä kun vanhus ajautuu päivystykseen? ja x-5, x8? milloin vanhus voi jäädä kohteeseen?.

Lauantaina Keskityttiin luennoimaan lapsipotilaista. Aamun aloitti aihe huonokuntoinen vastasyntynyt, jonka jälkeen edettiin lasten hätätilanteisiin. Lounaan jälkeen esittelyssä oli lastensuojelu kysymykset ja lapsen kuolema. Lapsen kuolemasta oli kertomassa kokemusasiantuntija Käpy ry:stä. Opintopäivät päätettiin luentoon lasten aivovammoista.

Luentojen lisäksi opintopäivillä  järjestettiin työpajoja, joissa pajoihin ilmoittautuneilla oli mahdollisuus harjoitella akuuttihoitotilanteiden vaatimia kädentaitoja.

25.4 pidetyt työpajat:
  • Reponointi
  • Aikuisen elvytys
  • I.o poran käyttö ja torakosenteesi
  • Ilmateiden hallinta
Reponointipajassa harjoiteltiin luksoituneen nivelen reponointitekniikkaa. Elvytyspaja toteutettiin elvytyskilpailuna. Kilpailun tarkoituksena oli harjoitella aikuisen elvytyksen perusasioita. Voiton elvytyskilpailussa vei sairaanhoitajapari Tays:n teho-osastolta. Pääpalkintona oli Scandicin lahjakortit. I.o pora ja torkosenteesipajassa harjoiteltiin toimenpiteissä tarvittavien välineiden käyttöä ja toimenpiteiden tekemistä. Ilmateiden hallintapajassa keskityttiin hengityksen tukemisen perustekniikkaan.

26.4 pidetyt työpajat
  • Synnytys
  • Huonokuntoinen vastasyntynyt 
Synnytyspajassa harjoiteltiin kätilöiden opastuksella vauvan ulosauttamista alatiesynnytyksessä ja pohdittiin kenttäsynnytystä.  Huonokuntoisen vastasyntyneen virvoittelussa harjoiteltiin simuloidussa tilanteessa millaista on huonokuntoisen vastasyntyneen alkuhoito sairaalan ulkopuolella. 

Työpajojen kouluttajina toimi lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, lääkintävahtimestari sekä ensihoidon opettajia. Kouluttajat saapuivat eri puolilta Suomea. Edustusta oli Tampereelta, Turusta sekä Lappeenrannasta.

Opintopäivillä oli nähtävää, harjoittelua ja luentoja...

25.4 aamu. Näkymä Rosendahlin kongressi ovelta. Hälytysajoneuvot olivat vastaanottamassa opintopäiville osallistuvia ammattilaisia.
TAMK Terveyspalvelujen koulutusjohtaja Lea Yli-Koivisto avaa 216 henkiselle kuulijakunnalle Tampereen valtakunnalliset akuuttihoitopäivät 25.4.2014.

25.4 Perjantaina paikalle saatiin myös FinnHEMS kopteri miehistöineen. Päivystävään miehistöön kuuluvat pilotti, ensihoitaja ja ensihoitolääkäri.
 

Ensihoidon opiskelijat pääsivät tutustumaan lääkärihelikopteriin ja sen miehistöön.

Hoitolaukku

I.O. pora työpajassa harjoitteluun käytettäviä välineitä.

Neulatorakosenteesi

Synnytystyöpajan harjoitus välineistöä
Huonokuntoisen vastasyntyneen virvoittelun harjoitteluun tarkoitettu simulaationukke.

5.5.14

TAMK Terveyspalvelut nuorisotakuutalkoissa mukana


”Noin joka kymmenes 18–24-vuotias on koulutuksen ulkopuolella”

Näin todetaan syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman 14.6.2012 pidetyssä teemapäivän raportissa.

Tähän huolen aiheeseen tarttui muun muassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän perusti vuonna 2012 nuorten syrjäytymistä pohtivan työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on konkretisoida asiantuntijoiden hiljainen tieto, jotta saataisiin esiin konkreettisia keinoja, joita jokainen voi hyödyntää nuorten kanssa toimiessaan. Aikaa on kuitenkin jo kulunut ja vettä virrannut Tammerkoskessa. Mitä on tapahtunut vuoden 2012 jälkeen?

                                                            Tampereen ammattikorkeakoulussa käynnistettiin Takuulla tekemistä! –projekti kesällä 2013 ja projektin toiminta jatkuu kevääseen 2015.

”Projektin tarkoituksena on kehittää nuorisotakuun viestintää Pirkanmaalla. Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään oma koulutus- ja työelämäpolku blogikirjoitusten, lyhytvideoiden ja pop up -tapahtumien avulla.”

Tampereen ammattikorkeakoulun Terveyspalvelut ovat mukana projektin blogitiimissä. Terveyspalvelujen opiskelijat kirjoittavat Takuulla tekemistä! blogiin tekstejä omista kokemuksistaan ja toteuttavat erilaisia toimeksiantoja. Terveyspalvelujen lisäksi projektissa toimii opiskelijoita liiketaloudesta, viestintä- ja media-alalta sekä sosiaalialalta. Opiskelijat tuottavat kaikki projektin videot sekä blogitekstit. Hankkeen yhtenä pääideana on se, että nuoret viestivät nuorille erilaisista mahdollisuuksista innostavasti ja ymmärrettävästi.

Toimintaa organisoi TKI:n puolelta projektipäällikkö Helena Tirronen ja vertaisohjaaja Telma Rivinoja, joka ohjaa blogikirjoittajia. Lisäksi jokaisesta koulutusohjelmasta on toiminnassa mukana vastaava opettaja, joka toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja projektin välillä. Terveyspalvelujen vastaavana opettajan toimii Heimo Outinen.

Terveyspalveluista on tällä hetkellä toiminnassa mukana kuusi innostunutta opiskelijaa, jotka ovat jo tuottaneet hyviä ja innostavia blogikirjoituksia. Blogitiimi toimii vuoden 2014 loppuun. Vielä ehtii mukaan!


”Nuorisotakuu on nuoren puolella!”

Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Nuorisotakuu koskee nuoria, jotka ovat alle 25-vuotiaita tai alle 30-vuotiaita ammattiin vastavalmistuneita nuoria aikuisia. Tavoitteena on, että opiskelujen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten suhteellista osuutta kaikista nuorista saataisiin pienennettyä.

Mikä nuorisotakuu?

Nuorisotakuu, koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoavat mahdollisuuksia nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta. Tarkoituksena on edistää nuorten työllistymistä ja ammattitaitoa. Nuorten ammattitaidon ja työllisyyden lisääntyessä mahdollistetaan nuorille itsenäinen elämä.

Lyhykäisyydessään Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että ”jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.”Teksti: Heimo Outinen, päätoiminen tuntiopettaja