20.4.15

Vaihtokokemuksia Göteborgista: Ruotsinsuomalainen vanhus saattaa unohtaa ruotsin kielenRuotsinsuomalainen vanhus saattaa unohtaa ruotsin kielen - Sairaanhoitajaopiskelijat viikon lyhyessä vaihdossa Göteborgissa

Ruotsinsuomalaisilla on oikeutenaan ja samalla haasteenaan saada terveys- ja hyvinvointipalveluita omalla kielellään. Ikääntyessä oman kielen ja kulttuurin merkitys kasvaa. Tuottamalla laadukkaita palveluita omalla tutulla kielellään, asiakkaiden hyvinvointi ja turvallisuuden tunne lisääntyvät.

Tämän lyhyen vaihdon tavoitteena oli edistää bilateraalista kielen ja hoitotyön osaamisen vaihtoa. Työmuotona vaihdossa oli Living Lab, eli käytännön perushoitotyön taitojen harjoittelu suomenkielisten vanhusten parissa. Ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat työskentelivät vaihdon aikana kolmessa eri yksikössä: Lövgärdet äldreboende, jossa on kaksi suomenkielistä vanhainkotiosastoa Onnela ja Rauhala, Bergsjöhöjds boende, kodittomien päihdehoitotyön laitos, jossa asuu suomalaistaustaisia asukkaita sekä Finska Aftonstjärnan, ruotsinsuomalaisten eläkeläisten vireä yhdistys. 
 


Opiskelijat valmistautuivat matkalle yhteisin ja yksilöllisin opinnoin. Lisäksi opiskelijat suunnittelivat ennakkoon erilaisia toiminta- ja virikesuunnitelmia, joita harjoittelupaikoissa yhdessä toteutettiin. Opiskelijat saivat vaihdosta opintopisteitä sairaanhoitajaopintoihinsa.

Opiskelijat kokivat matkan antoisaksi. He pääsivät osallistumaan monipuolisesti hoitotyöhön yksiköissään ja samalla saivat tuntumaa ruotsinsuomalaisten hoitajien ja potilaiden arkeen. Suurkaupunki ja sen aito monikulttuurisuus avarsi opiskelijoiden maailmaa, puhumattakaan ruotsin kielestä, joka kömpi jokaisen aivojen sopukoihin ja jätti sinne jälkensä. Jälkensä jätti myös monella ajatus mahdollisuudesta luoda kansainvälinen ura sairaanhoitajana.

Vastaanotto oli kaikissa yksiköissä lämmintä ja vierailuumme panostettiin. Yksiköt ovat kiinnostuneita jatkamaan tämän tyyppistä yhteistyötä myös jatkossa. Tavoitteena onkin saada opiskelijavaihto Suomen ja Ruotsin välillä vieläkin monipuolisemmaksi.

Tämä lyhyt vaihto tukee TAMKin Senioripalveluiden painoalaa. TAMKin ja Göteborgin kaupungin yhteistyönä on valmisteilla Turvallisesti ikääntyen vieraalla maalla -hanke.  
Göteborgin vanhuspalvelut

Bergssjöhöjd boende

Lövgärdet äldreboende Onnela ja Rauhala

Finska aftonstjärna

Teksti ja kuvat: Hoitotyön lehtorit Elina Botha ja Terhi Pekkinen