12.11.15

Koordinaattorin kokemuksia ViVa-hankkeessa
Aloitin ViVa hankkeen koordinaattorina vuoden 2015 alussa. Oppimiskäyrä on ollut siitä lähtien jyrkästi ylöspäin!

On huikeaa saada olla mukana projektissa, jossa luodaan viimeisintä uutta tietoa sisältäviä kiinnostavia materiaaleja, kuten videoita, nettikirjoja ja artikkeleita mm. koululaisille, raskaana oleville ja raskautta toivoville ihmisille. Emme voi tehdä uudestaan mitään mitä on jo olemassa tai tuottaa tylsää materiaalia johon kukaan ei halua koskea. On tavoiteltava herättäviä, havahduttavia ja kiinnostavia tapoja lähestyä niitäkin ihmisiä, jotka eivät ehkä ole niin kiinnostuneita oman terveytensä ja hedelmällisyytensä hoidosta. Siinä riittää haastetta. Onneksi pääsimme mukaan TAMKin Innoevent 2015 tapahtumaan. Kun tavoitteena on saavuttaa nuoret hedelmällisyyteen liittyvällä tiedolla, jota he eivät ehkä kaipaa, kannattaa kääntyä nuorten itsensä puoleen. Marraskuisena viikkona ViVan toimeksiantoja mietti ja ideoi noin 90 TAMKin opiskelijaa eri aloilta! Tulokset olivat odotusten mukaisia eli todella hyviä. Klikkaa tästä eräiden opiskelijoiden videoon ideastaan.  Nyt ryhdymme ViVan projektitiimin kanssa viemään sopivina versioina opiskelijoiden ideoita eteenpäin, myös opiskelijoiden itsensä työstettäviksi.

ViVan projektitiimi: (vas.) Sanna-Kaisa Kukko (Tays), Anna-Mari Äimälä (TAMK), Anne Kalvas (Tays), Jouni Tuomi, Paula Stenfors, Minni Koivunen ja Elina Botha (TAMK). Kuvasta puuttuu Silja Seppänen (Vauvantai).
ViVan projektitiimi koostuu eri alojen asiantuntijoista terveydenedistämisen tutkijoista synnytyssalikätilöihin ja kaikkea siltä väliltä. Tiimi kokoontuu vähintään kerran kuussa. Koen tekeväni jotain tärkeää, kun saan työskennellä näiden upeiden ammattilaisten kanssa ajan hermolla. Opin uutta jokaisessa tiimin kokouksessa: hedelmällisyyden suojelusta, lapsettomuudesta, seksuaalisuudesta, kyselylomakkeiden tekemisestä ja analysoinnista sekä yhteishankkeen vetämisestä ja koordinoinnista. Ihan kaikkea en kyllä aina haluaisi oppia – aidot synnytysvideot ovat aika hurjaa katsottavaa maallikolle!

Innoeventiä edeltävä tapahtumamme oli Hedelmällisyyden hoito ja suojelu –koulutus ammattilaisille yhdessä Ovumia hedelmöityshoitoklinikan kanssa. Koulutus Kuntokadulla onnistui loistavasti ja osallistujia oli noin 200.

Ovumian LT Johanna Aaltonen puhumassa ViVan Hedelmällisyyden hoito ja suojelu -koulutuksessa 26.10.2015.
Odotan innolla tulevia ViVan koulutuksia, DiVa-verkkokoulutusmateriaaleja raskausdiabeteksestä kärsiville äideille, videoiden tekemistä ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa sekä hedelmällisiä :-) keskusteluja ViVa-tiimiläisten kanssa.

Teksti: Minni Koivunen

Lisätietoa ViVan nettisivuilta: http://viva.tamk.fi

9.11.15

ViVa-hanke ja kätilökoulutus tiedesuunnistusrastina lukiolaisille 20.10.15


ViVa-hankkeen tavoitteena on, että jokaisella – ikään, kulttuuriin tai sukupuoleen katsomatta – on yhdenmukainen oikeus saada uusinta tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestään voidakseen tehdä viisaita ja kauaskantoisia valintoja. Tästä syystä oli helppoa lähteä mukaan yhdeksi rastiksi tämän vuoden tiedesuunnistukseen!

Tiedesuunnistus on Tampereen alueen korkeakoulujen, tutkimusyksiköiden ja yritysten tiloissa järjestettävä vuosittainen tapahtuma, joka toteutui 19.-23.10.2015.

Tiedesuunnistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten käsityksiä tieteestä, tieteen tekemisestä ja tieteen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tiedesuunnistuksen kantava ajatus on, että osallistujat saavat konkreettisesti seurata ja osallistua tieteen tekemiseen, tavata tutkijoita sekä havaita käytännössä, kuinka tiedemaailma ja tieteen innovaatioita hyödyntävät yritykset toimivat. Tapahtuman kohderyhmänä ovat peruskoulujen yläluokkien ja lukioiden oppilaat.

 
TAMKin kätilökoulutuksessa järjestetty rasti SYNTYMÄ – ihme vai pelkkää tiedettä? -houkutteli paikalle 50 lukiolaista tutustumaan syntymän ihmeeseen ja sen taustalla toimiviin tieteisiin.

Nuoret tapasivat tiedemiehen (Jouni Tuomi), joka tutkii mm. nuorten seksuaaliterveysasenteita. Lukiolaisnuoret vastasivat rastilla Kahoot-kyselyyn ja kuulivat miten muut nuoret olivat aiemmin kyselyyn vastanneet. Heille esiteltiin uusimpia tutkimustuloksia hedelmällisyyteensä vaikuttavista tekijöistä (Elina Botha) ja lopuksi heille esiteltiin raskauden ja syntymisen ihmettä, sekä kätilön osaamista siinä (Anna-Mari Äimälä).

Nuorten mielestä rasti oli antoisa ja kiinnostava. Tärkeänä pidettiin vakavien asioiden leppoisaa esittämistapaa, mahdollisuutta esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Lukiolaisten opettajan Kaarina Ojastin mukaan seksuaaliterveys -synnytyksestä puhumattakaan- on monelle nuorelle arka ja hämmentävä aihe. Hänen mielestään oli hienoa huomata miten rastilla porukka rentoutui ja suhtautui näihin kysymyksiin ihan luonnollisesti!

Lisätietoa ViVa-hankkeesta: http://viva.tamk.fi/ ja tiedesuunnistuksesta: http://www.tiedesuunnistus.fi/
Kirjoitti: Elina Botha