10.4.14

Potilasturvallisuuspäivät 2014: opiskelijoiden tunnelmia päiviltä 
Osallistuimme Tampere-talossa järjestetyille Potilasturvallisuuspäiville 7.-8.4.2014.  Päivät olivat osa ryhmämme hanketyöskentelyä. Pääjärjestäjänä tapahtumassa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Konferenssissa oli kansainvälisten puhujien lisäksi kotimaisia asiantuntijoita. Sekä maanantaina että tiistaina oli pääseminaari ja useita teemaseminaareja teoreettisista ja käytännön asioista. Seminaareissa pohdittiin kuinka potilasturvallisuutta voidaan kehittää tulevaisuudessa. 

Työnkuvaamme kuului ilmoittautumisten vastaanottamista, osallistujien ohjaamista oikeisiin seminaareihin, puhujien esitysten siirtämiset koneelle sekä avustaminen. Saliavustamisen ohella saimme kuunnella luentoja sekä verkostoitua. Tapahtumassa oli myös esillä 20 erilaista posteria liittyen potilasturvallisuushankkeisiin.

Postereista sai äänestää parasta ja voittajaksi selviytyi kuvan posteri: 


Yhtenäiset käytännöt ovat potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon edellytys. Posterin tekijöitä ovat Siltanen, H., Korhonen, A., Holopainen, A. Hoitotyön tutkimussäätiöstä ja muita yhteistyötahoja.

Tapahtuma sujui hyvin ja oli kokemuksena hieno. Nyt tiedämme potilasturvallisuuden kehittämiskohteita tulevaisuudessa ja olemme tietoisia uusista potilasturvallisuutta edistävistä keinoista. 

Ryhmäkuvassa vasemmalta:  THL:n edustajista projektiassistentti Sini Kuitunen, ylilääkäri Hannu Rintanen, viestintäsuunnittelija Auvo Mäkinen, neljäs oikealta kehittämispäällikkö ja ohjelmajohtaja Ritva Salmi, toinen oikealta verkkotoimittaja Riikka Korteniemi. Kuvasta puuttuvat kehittämispäällikkö Ritva Inkinen, jota haastateltiin myös Ajankohtaiseen kakkoseen ja ylilääkäri Petri Volmanen.
 
Teksti: terveydenhoitajaopiskelijat Iida Koskinen, Tuulia Lahtinen, Ella Linnemäki ja Pauliina Ollilla