23.4.13

Ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden orientoivan harjoittelun tunnitHoitotyön opiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuluu muuan muassa käytännön harjoittelu orinetoivan harjoittelun kliinisen hoidon luokkatiloissa. Tarkoituksena on saada realistinen kuva käytännön työtehtävistä ja tilanteista hoitotyön alalla ja hyödyntää tietoa ja opetella käden taitoja. Kuvissa näemme sairaahoitajaopiskelijaryhmän 13SH1A:n harjoittelua eri tilanteissa. Orientoivaa harjoittelua on ensimmäisen opintovuoden aikana yhteensä viiden opintopisteen verran.

Verenpaineen mittauksen ja opettelua


Opiskelijat ovat pääasiassa olleet tyytyväisiä alkaviin opintoihinsa ja todenneet, että teoriaa ja käytäntöä on ollut sopivassa mittasuhteessa. Opiskelijat ovat mm. harjoitelleet ergonomisia työasentoja, potilaan käsittelyä sekä siirtämistä ja ensiapua. He ovat myös jo päässeet käymään ensimmäisessä työhöntutustumisessa ja kokeneet sen erittäin hyödylliseksi.

Hengityksen tukemisessa käytettyihin laitteisiin tutustumistaVaikka ensimmäisten päivien aikana opiskelijoiden taidot ja tiedot olivat vasta alkuvaiheessa, niin se antoi opiskelijoille hyvän kuvan työn todellisesta luonteesta ja siitä mihin kaikkeen kannattaa tulevaisuuden kannalta varautua.

Lisä hapen antamissen harjoittelua


Kommunikointia hoitajan ja potilaan välillä


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti