30.4.13

Käytännön harjoittelua simulaatiotilassa

Perinteisemmän harjoittelutarvikkeiden lisäksi Tampereen ammattikorkeakoululla on käytössään simulaatiotilassa sijaitsevia edistyksellisempiä laitteita antamaan realistisempaa kuvaa hoitotyöstä ja työympäristöstä opistojen syventävässä vaiheessa.

Hoitaja kommunikoi ja rauhoittelee potilasta hoidon alussa.
Tiloja ja laitteita käytetään hyödyksi opetuksen aikana. Opiskelijat suorittavat noin 15 minuuttia kestävän tapauksen kiireellistä hoitoa tarvitsevasta potilaan hoitamisesta, jossa opiskelijat suorittavat hoitotyötä ja valvovat opettajat ohjelmoivat konehuoneesta simulaationukelle erilaisia hoitotilanteita.Lisäksi mikrofonien ja muiden äänilaitteiden avulla nuken saa puhumaan ja kertomaan tilanteestaan, jotta hoitotilanne olisi mahdollisimman realistinen.

Opiskelijat hoitavat ja seuraavat samalla elintoimintoja
Kun hoitotyö on suoritettu, opiskelijat järjestävät tilan seuraavaa ryhmää varten. Tämän jälkeen vuorossa on palautekeskustelu, missä puretaan tilannetta. Tarkkailuryhmä, joka seurasi tilannetta monitorista kertoo omat havaintonsa ja hoitotyötä tehnyt ryhmä taas omansa. Tämän jälkeen mietitään, mikä onnistui ja mikä olisi voinut mennä paremmin sekä hoidon, että tiimityöskentelyn kannalta.Lisäksi opettaja antaa oman arvionsa.

Opiskelijat purkavat tilannetta ja kertovat havainnoistaan.
Pääasiassa opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä simulaatiotilojen käyttöön. Ne antavat realistisen kuvan hoitotyöstä ja kiireellisen potilaan hoidosta eri tilanteissa. Ja kun virheiden sa, niistä on hyvä ottaa opikseen ja suorittaa samalla pohdintaa kuinka voisi parantaa suoritustaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti