4.6.13

Mielen Wirtaamo kehitysprojekti 2013


Keväällä 2013 kokeiltiin mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventäviin opintoihin osallistuneiden opiskelijoiden harjoittelun  osana blogin käyttöä. Opiskelijat kirjoittivat harjoittelustaan omia artikkeleita ryhmän yhteiselle alustalle  Mielen wirtaamoksi nimettyyn wordpress blogialustaan. Tavoitteena oli, että opiskelijat oppivat myös toistensa harjoittelupaikoista ja voivat avata uusia näkökulmia myös keskustelemalla Mielenwirtaamossa. Myös opettajat antoivat tehtäviä blogin kautta ja kommentoivat kirjoituksia. Opetusteknologiakeskus mahdollisti tekniset ratkaisut ja opasti käyttöönotossa.  Innoitusta ja taustatukea tälle kokeilulle saatiin JAMKista.

Kuusiviikkoisen harjoittelun päätteeksi kokeilua arvioitiin, ja esiin tuli paljon kehittämistarpeita. Tätä varten perustettiin Mielen Wirtaamo –kehittämisryhmä. Sen tavoitteena on kehittää alustaa palvelemaan paremmin opiskelijoita ja oppimista.  Projektiryhmään kuuluu neljä  hoitotyönopiskelijaa ja kolme  tietojenkäsittelyn opiskelijaa TAMKista. Kehitystyötä tehdään  kesän aikana, ja parannettua versiota Mielen Wirtaamosta kokeillaan uudelleen saman ryhmän harjoittelujaksolla loka-marraskuussa.
Mielen Wirtaamo kehitystyöryhmä
Kehitysryhmän työskentelyä käytiin seuraamassa ryhmän kokoontumisen aikana. Projekti oli kuitenkin vasta alkuvaiheessa, joten mitään varsinaista tulosta ei oltu vielä saatu aikaiseksi. Ryhmä pääasiassa piti palaveria ja ideoi samalla projektin kehitystyötä. Alkuvaiheessa ryhmä oli laittanut jakoon kuitenkin  kyselylomakkeita, joilla pyritään analysoimaan ja toteuttamaan asiakkaiden eli hoitotyön opiskelijoiden tarpeita ja toiveita, jotta päästään mahdollisimman hyvään ja kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Suunnittelu ja varsinainen kehitystyö siis jatkuu kesän läpi aina elokuuhun saakka.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti