7.5.14

Akuuttihoitopäivät pidettiin Tampereella 25 - 26.4.2014

 

 Teksti ja kuvat: Heimo Outinen, päätoiminen tuntiopettaja

Tampereen valtakunnalliset akuuttihoitopäivät järjestettiin Tays Ensihoitokeskuksen ja TAMK:n yhteistyönä. Akuuttihoitopäivien teemana oli vauvasta vaariin ja tapahtumapaikkana oli hotelli Rosendahl.

Tays Ensihoitokeskus toimi päävastuullisena tapahtuman järjestäjänä. TAMK:n vastuulla oli tapahtuman konkreettiset käytännön järjestelyt sekä viestintä. Tapahtuman facebook sivustoja ylläpidettiin ensihoitaja opiskelijoiden toimesta, mutta TAMK viestinnän koulutusohjelma toteutti nettisivujen rakentamisen. Työvoima tapahtuman konkreettisiin järjestelyihin ja tarvittavien välineiden hankintaan koostui TAMK:n terveyspalvelujen opettajista ja ensihoidon opiskelijoista. kokonaisuudessaan TAMK:sta osallistui järjestelyihin noin 30 henkilöä.    

Avauspäivän aamupäivällä käsiteltiin ensihoidon historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Iltapäivällä syvennyttiin ikääntyneiden potilaiden akuuttihoitoon liittyviin ajankohtaisiin asioihin. Iltapäivän luentojen aiheina oli, iäkäs sepelvaltimotautipotilas, vanhusten elvytykset, mikä syynä kun vanhus ajautuu päivystykseen? ja x-5, x8? milloin vanhus voi jäädä kohteeseen?.

Lauantaina Keskityttiin luennoimaan lapsipotilaista. Aamun aloitti aihe huonokuntoinen vastasyntynyt, jonka jälkeen edettiin lasten hätätilanteisiin. Lounaan jälkeen esittelyssä oli lastensuojelu kysymykset ja lapsen kuolema. Lapsen kuolemasta oli kertomassa kokemusasiantuntija Käpy ry:stä. Opintopäivät päätettiin luentoon lasten aivovammoista.

Luentojen lisäksi opintopäivillä  järjestettiin työpajoja, joissa pajoihin ilmoittautuneilla oli mahdollisuus harjoitella akuuttihoitotilanteiden vaatimia kädentaitoja.

25.4 pidetyt työpajat:
  • Reponointi
  • Aikuisen elvytys
  • I.o poran käyttö ja torakosenteesi
  • Ilmateiden hallinta
Reponointipajassa harjoiteltiin luksoituneen nivelen reponointitekniikkaa. Elvytyspaja toteutettiin elvytyskilpailuna. Kilpailun tarkoituksena oli harjoitella aikuisen elvytyksen perusasioita. Voiton elvytyskilpailussa vei sairaanhoitajapari Tays:n teho-osastolta. Pääpalkintona oli Scandicin lahjakortit. I.o pora ja torkosenteesipajassa harjoiteltiin toimenpiteissä tarvittavien välineiden käyttöä ja toimenpiteiden tekemistä. Ilmateiden hallintapajassa keskityttiin hengityksen tukemisen perustekniikkaan.

26.4 pidetyt työpajat
  • Synnytys
  • Huonokuntoinen vastasyntynyt 
Synnytyspajassa harjoiteltiin kätilöiden opastuksella vauvan ulosauttamista alatiesynnytyksessä ja pohdittiin kenttäsynnytystä.  Huonokuntoisen vastasyntyneen virvoittelussa harjoiteltiin simuloidussa tilanteessa millaista on huonokuntoisen vastasyntyneen alkuhoito sairaalan ulkopuolella. 

Työpajojen kouluttajina toimi lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, lääkintävahtimestari sekä ensihoidon opettajia. Kouluttajat saapuivat eri puolilta Suomea. Edustusta oli Tampereelta, Turusta sekä Lappeenrannasta.

Opintopäivillä oli nähtävää, harjoittelua ja luentoja...

25.4 aamu. Näkymä Rosendahlin kongressi ovelta. Hälytysajoneuvot olivat vastaanottamassa opintopäiville osallistuvia ammattilaisia.
TAMK Terveyspalvelujen koulutusjohtaja Lea Yli-Koivisto avaa 216 henkiselle kuulijakunnalle Tampereen valtakunnalliset akuuttihoitopäivät 25.4.2014.

25.4 Perjantaina paikalle saatiin myös FinnHEMS kopteri miehistöineen. Päivystävään miehistöön kuuluvat pilotti, ensihoitaja ja ensihoitolääkäri.
 

Ensihoidon opiskelijat pääsivät tutustumaan lääkärihelikopteriin ja sen miehistöön.

Hoitolaukku

I.O. pora työpajassa harjoitteluun käytettäviä välineitä.

Neulatorakosenteesi

Synnytystyöpajan harjoitus välineistöä
Huonokuntoisen vastasyntyneen virvoittelun harjoitteluun tarkoitettu simulaationukke.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti