5.5.14

TAMK Terveyspalvelut nuorisotakuutalkoissa mukana


”Noin joka kymmenes 18–24-vuotias on koulutuksen ulkopuolella”

Näin todetaan syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman 14.6.2012 pidetyssä teemapäivän raportissa.

Tähän huolen aiheeseen tarttui muun muassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän perusti vuonna 2012 nuorten syrjäytymistä pohtivan työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on konkretisoida asiantuntijoiden hiljainen tieto, jotta saataisiin esiin konkreettisia keinoja, joita jokainen voi hyödyntää nuorten kanssa toimiessaan. Aikaa on kuitenkin jo kulunut ja vettä virrannut Tammerkoskessa. Mitä on tapahtunut vuoden 2012 jälkeen?

                                                            Tampereen ammattikorkeakoulussa käynnistettiin Takuulla tekemistä! –projekti kesällä 2013 ja projektin toiminta jatkuu kevääseen 2015.

”Projektin tarkoituksena on kehittää nuorisotakuun viestintää Pirkanmaalla. Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään oma koulutus- ja työelämäpolku blogikirjoitusten, lyhytvideoiden ja pop up -tapahtumien avulla.”

Tampereen ammattikorkeakoulun Terveyspalvelut ovat mukana projektin blogitiimissä. Terveyspalvelujen opiskelijat kirjoittavat Takuulla tekemistä! blogiin tekstejä omista kokemuksistaan ja toteuttavat erilaisia toimeksiantoja. Terveyspalvelujen lisäksi projektissa toimii opiskelijoita liiketaloudesta, viestintä- ja media-alalta sekä sosiaalialalta. Opiskelijat tuottavat kaikki projektin videot sekä blogitekstit. Hankkeen yhtenä pääideana on se, että nuoret viestivät nuorille erilaisista mahdollisuuksista innostavasti ja ymmärrettävästi.

Toimintaa organisoi TKI:n puolelta projektipäällikkö Helena Tirronen ja vertaisohjaaja Telma Rivinoja, joka ohjaa blogikirjoittajia. Lisäksi jokaisesta koulutusohjelmasta on toiminnassa mukana vastaava opettaja, joka toimii yhteyshenkilönä opiskelijoiden ja projektin välillä. Terveyspalvelujen vastaavana opettajan toimii Heimo Outinen.

Terveyspalveluista on tällä hetkellä toiminnassa mukana kuusi innostunutta opiskelijaa, jotka ovat jo tuottaneet hyviä ja innostavia blogikirjoituksia. Blogitiimi toimii vuoden 2014 loppuun. Vielä ehtii mukaan!


”Nuorisotakuu on nuoren puolella!”

Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Nuorisotakuu koskee nuoria, jotka ovat alle 25-vuotiaita tai alle 30-vuotiaita ammattiin vastavalmistuneita nuoria aikuisia. Tavoitteena on, että opiskelujen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten suhteellista osuutta kaikista nuorista saataisiin pienennettyä.

Mikä nuorisotakuu?

Nuorisotakuu, koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoavat mahdollisuuksia nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta. Tarkoituksena on edistää nuorten työllistymistä ja ammattitaitoa. Nuorten ammattitaidon ja työllisyyden lisääntyessä mahdollistetaan nuorille itsenäinen elämä.

Lyhykäisyydessään Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että ”jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.”Teksti: Heimo Outinen, päätoiminen tuntiopettaja

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti