9.9.15

TAMK näkyvästi mukana Kokonaisturvallisuus 2015 -messuilla


Osa Security Track-kilpailun toimitsijoina olleista TAMKin 3. opintovuottaan opiskelevista sairaanhoitajaopiskelijoista

Kokonaisturvallisuus 2015 -messut järjestettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 4-6.9.2015. Messuihin tutustui 16218 vierasta. Mukaansatempaava ohjelma ja turvallisuustoimijoiden toiminnalliset pisteet tarjosivat paljon tietoa ja taitoja messuvieraille.

Messuilla oli Security Track-kilpailu, johon osa messuille osallistujista osallistui joko yksin tai kahden-kolmen hengen ryhmissä.  Kilpailu haastoi messuvieraat testaamaan arjen turvallisuustaitoja ja – tietämystä. Kilpailuun osallistui yli 500 henkilöä ja 168 joukkuetta suorittivat kilpailun loppuun saakka. Kunakin messupäivänä kolme kilpailussa parhaiten menestynyttä ryhmää palkittiin.

TAMKin Terveyspalveluista mukana oli 27 kolmatta vuottaan opiskelevia sairaanhoitajaopiskelijoita toteuttamassa Security Track-kilpailuradalla kahta toiminnallista ensiapurastia.  Ensimmäisellä rastilla testattiin elottoman henkilön tunnistamista sekä elvytystaitoja. Toisella rastilla kilpailuun osallistujat joutuivat auttamaan sähköiskun saanutta tajutonta henkilöä ja hänen tilanteesta hätääntynyttä kaveriaan.   Opiskelijoiden opettajavalmentajina kilpailurastien suunnittelussa ja toteuttamisessa toimivat hoitotyön opettajat Jussi Savolainen ja Rami Yli-Villamo.  Rastien suunnittelu ja toteutus kuuluivat opiskelijoiden hankeopintoihin. 

Kilpailuradan rasteja oli yhteensä 13. Muita rastitoimitsijoita kilpailussa TAMKin Terveyspalveluiden lisäksi olivat muun muassa Partiolaiset, Ulkoministeriö, SPEK, Poliisi, Liikenneturva, Huoltovarmuuskeskus, Varalan Urheiluopisto ja UKK instituutti.

TAMK osallistui messuihin Security Track-kilpailun lisäksi messujen Tieto & Taito-kehällä, jossa bioanalytiikan opiskelijat mittasivat hemoglobiineja ja suorittivat PEF-puhallustestejä messuvierailta.

Opiskelijoidemme panos messuilla oli kiitettävää tasoa ja he edustivat kouluamme upeasti! Kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille!

Lisää tietoa ja kuvia messuilta www.kokonaisturvallisuus.fi ja messujen Facebook-sivuilta.

kuva 1. Sähköisku 1: ”Sähköiskurastilla” kilpailijat saapuivat lavastettuun tilanteeseen, jossa korjattiin vioittunutta verkkovirrassa olevaa pöytälamppua ruuvimeisselillä. Lampunkorjaa Julia Somerola seurassaan sairaanhoitajaopiskelija Jenni Tynkkynen. Lampun korjaus päätyi simuloituun sähköiskuun, josta seuraasi lampun korjaajalle tajuttomuus.

 

kuva 2. Sähköisku 2: Kilpailijat auttamassa sähköiskun saanutta tajutonta henkilöä ja hänen tilanteesta hätääntynyttä kaveriaan. Silmä tarkkana tuomareina toimineet sairaanhoitajaopiskelijat Miia Väisänen ja Kristina Zaitseva arvioivat kilpailijoiden suoritusta. 

kuva 3. sähköisku 3:  Kilpailijat saamassa pisteet rastilta ja kuulemassa palautetta toiminnastaan tuomarina toimineelta sairaanhoitajaopiskelija Kristina Zaitsevalta. 


kuva 4. Elvytys: Sairaanhoitajaopiskelijat Johanna Heinijoki ja Katja Tanttu antavat pisteitä kilpailijoiden toiminnasta elvytysrastilla
Kirjoittaja: Rami Yli-VillamoEi kommentteja:

Lähetä kommentti