9.11.15

ViVa-hanke ja kätilökoulutus tiedesuunnistusrastina lukiolaisille 20.10.15


ViVa-hankkeen tavoitteena on, että jokaisella – ikään, kulttuuriin tai sukupuoleen katsomatta – on yhdenmukainen oikeus saada uusinta tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestään voidakseen tehdä viisaita ja kauaskantoisia valintoja. Tästä syystä oli helppoa lähteä mukaan yhdeksi rastiksi tämän vuoden tiedesuunnistukseen!

Tiedesuunnistus on Tampereen alueen korkeakoulujen, tutkimusyksiköiden ja yritysten tiloissa järjestettävä vuosittainen tapahtuma, joka toteutui 19.-23.10.2015.

Tiedesuunnistuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten käsityksiä tieteestä, tieteen tekemisestä ja tieteen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tiedesuunnistuksen kantava ajatus on, että osallistujat saavat konkreettisesti seurata ja osallistua tieteen tekemiseen, tavata tutkijoita sekä havaita käytännössä, kuinka tiedemaailma ja tieteen innovaatioita hyödyntävät yritykset toimivat. Tapahtuman kohderyhmänä ovat peruskoulujen yläluokkien ja lukioiden oppilaat.

 
TAMKin kätilökoulutuksessa järjestetty rasti SYNTYMÄ – ihme vai pelkkää tiedettä? -houkutteli paikalle 50 lukiolaista tutustumaan syntymän ihmeeseen ja sen taustalla toimiviin tieteisiin.

Nuoret tapasivat tiedemiehen (Jouni Tuomi), joka tutkii mm. nuorten seksuaaliterveysasenteita. Lukiolaisnuoret vastasivat rastilla Kahoot-kyselyyn ja kuulivat miten muut nuoret olivat aiemmin kyselyyn vastanneet. Heille esiteltiin uusimpia tutkimustuloksia hedelmällisyyteensä vaikuttavista tekijöistä (Elina Botha) ja lopuksi heille esiteltiin raskauden ja syntymisen ihmettä, sekä kätilön osaamista siinä (Anna-Mari Äimälä).

Nuorten mielestä rasti oli antoisa ja kiinnostava. Tärkeänä pidettiin vakavien asioiden leppoisaa esittämistapaa, mahdollisuutta esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Lukiolaisten opettajan Kaarina Ojastin mukaan seksuaaliterveys -synnytyksestä puhumattakaan- on monelle nuorelle arka ja hämmentävä aihe. Hänen mielestään oli hienoa huomata miten rastilla porukka rentoutui ja suhtautui näihin kysymyksiin ihan luonnollisesti!

Lisätietoa ViVa-hankkeesta: http://viva.tamk.fi/ ja tiedesuunnistuksesta: http://www.tiedesuunnistus.fi/
Kirjoitti: Elina Botha

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti